• Tuổi trẻ khởi nghiệp, sáng tạo làm giàu

    Có thể nói như vậy về Đặng Võ Nhật Trường (sinh năm 1985), sống tại ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Anh là tác giả của sản phẩm máy cắt rau cho gia cầm và cũng là chủ của một trang trại chăn nuôi.

    16:59 | 29-11-2016 | Xã hội

  • Tuổi trẻ khởi nghiệp, sáng tạo làm giàu

    Có thể nói như vậy về Đặng Võ Nhật Trường (sinh năm 1985), sống tại ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Anh là tác giả của sản phẩm máy cắt rau cho gia cầm và cũng là chủ của một trang trại chăn nuôi.

    09:15 | 28-11-2016 | Xã hội