• Bổ sung 63 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh

  Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP về việc bổ sung các quy hoạch tại Phụ lục Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 2/12/2019.

  18:36 | 17-09-2020 | Chính sách

 • Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

  Phó Thủ tướng Chính phủTrịnh Đình Dũng vừa ký quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  21:10 | 13-04-2020 | Chính sách

 • Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên

  Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định số 502/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  21:09 | 13-04-2020 | Chính sách

 • 10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

  10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Đó là: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.

  08:42 | 26-12-2018 | Chính sách

 • Luật Quy hoạch sẽ xóa bỏ “cơ chế xin-cho”

  Thời gian qua, một số ngành, lĩnh vực đã phải điều chỉnh quy hoạch trước thời gian do đã lỗi thời so với thực tế, chưa kể các quy hoạch còn thiếu gắn kết, không thống nhất và nhiều chồng chéo, mâu thuẫn. Để hạn chế việc này, một trong những nội dung được dự thảo Luật Quy hoạch đề cập đến là hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về hoạt động quy hoạch; xóa bỏ “cơ chế xin-cho” đang tồn tại trong các ngành, lĩnh vực. Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xung quanh vấn đề này.

  08:32 | 06-12-2016 | Chính sách