Thứ 2, 16/12/2019, 18:41 GMT+7

Lễ mở cửa rừng của người Khùa

06:00, 03/02/2019

Người Khùa (dân tộc Bru-Vân Kiều) ở Quảng Bình từ xa xưa đã được coi là đứa con của núi rừng bởi tập tục sống du canh du cư trên các triền núi cao. Đời sống, tập quán và tín ngưỡng của họ cũng vì thế mà tách biệt và khác nhiều so với các tộc người bên ngoài. Đồng bào Khùa ngàn xưa với cuộc sống du canh du cư, phá nương làm rẫy hoàn toàn phó thác vào thiên nhiên nên để mong mùa màng tươi tốt, gió mưa thuận hòa họ phải ngày đêm cầu trời khấn phật. Bởi vậy, người Khùa có một niềm tin rất lớn và vững chắc đối với thần linh.

Người Dao đỏ trên vùng cao Điện Biên

09:47, 07/12/2018

Tính đến năm 2018, toàn tỉnh Điện Biên có hơn 6.000 người dân tộc Dao sinh sống tập trung chủ yếu ở các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa và một số ít ở thành phố Điện Biên Phủ, Huyện Mường Chà, Mường Ảng… với các nhóm như: Dao đỏ, Dao quần chẹt, Dao khâu. Ngành Dao đỏ có tỷ lệ số dân ít, địa bàn cư trú ở vùng sâu núi cao, vùng biên giới xa xôi. Tuy còn gặp nhiều khó khăn về vật chất, song đến nay đồng bào dân tộc Dao đỏ vẫn còn giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc trong trang phục truyền thống, các lễ hội: Lễ nhảy lửa, lễ mở cửa rừng, cúng cơm mới…

Văn hóa vùng Tây Nguyên

01:15, 03/04/2017

Những tỉnh vùng núi Tây Nguyên Việt Nam có rất đông dân tộc ít người đang sinh sống, họ ở trong các buôn làng và trong những khu rừng trọc đã được phát hoang, sống sinh hoạt theo từng cộng đồng dân tộc của mình không lẫn lộn với dân tộc khác. Hiện nay, nhiều dân tộc thiểu số chung sống với dân tộc Việt (Kinh) ở Tây Nguyên như Ba Na, Gia Rai, Ê đê, Cơ Ho, Mạ, Xơ Đăng, Mơ Nông... với những truyền thống văn hóa đặc sắc riêng của dân tộc mình.