• Hà Giang nâng cao ý thức bảo vệ rừng, lan tỏa lối sống xanh

    Mới đây, Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp cùng Ban Quản lý Vườn Quốc gia Du Già, Cao Nguyên đá Đồng Văn tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023.

    13:25 | 18-03-2023 | Xã hội

  • Tái chế rác thải - lan tỏa lối sống xanh

    Phong trào thu gom, tái chế rác thải nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và cả xã hội. Tại Hà Nội, nhiều mô hình về bảo vệ môi trường đã mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành tấm gương sáng của cộng đồng.

    09:27 | 02-04-2021 | Xã hội