• Sơn La dự kiến đầu tư trên 4.600 tỷ đồng cho phòng, chống thiên tai

    Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La vừa công bố rà soát, bổ sung quy hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, tổng kinh phí dự kiến đầu tư cho các nội dung quy hoạch là 4.663,7 tỷ đồng.

    09:01 | 13-01-2019 | Chính sách