• Bánh cáy Thái Bình

    Bánh cáy là loại bánh dân giã của người dân làng Nguyễn, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Xưa kia, bánh cáy là sản vật của người dân nơi đây dùng để tiến Vua.

    08:11 | 30-03-2019 | Đặc sản địa phương

  • Bánh cáy làng Nguyễn

    Bánh cáy là một món quà giản dị của người nông dân, nhưng lại rất đặc biệt đối với ẩm thực Việt Nam. Cái nôi của làng nghề làm bánh cáy chính là làng Nguyễn, xã Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình.

    06:00 | 30-07-2017 | Đặc sản địa phương