• Đắk Nông hướng đến nền nông nghiệp xanh

  Nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững, Đắk Nông đang hướng đến mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu gắn với thị trường. Với những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, nông nghiệp tiếp tục khẳng định là 1 trong 3 trụ cột kinh tế làm động lực phát triển của tỉnh...

  00:00 | 01-04-2023 | Xã hội

 • Năm 2023, Quảng Ninh hướng tới phát triển kinh tế xanh

  Năm 2023, Quảng Ninh xác định chủ đề năm là: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, giữ vững đà tăng trưởng”.

  09:18 | 23-11-2022 | Chính sách

 • Diễn đàn Phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong các hợp tác xã nông nghiệp

  Ngày 17/11, tại thành phố Cần Thơ, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn hợp tác xã nông nghiệp với chủ đề phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các hợp tác xã nông nghiệp.

  17:39 | 17-11-2022 | Xã hội

 • Phát triển kinh tế xanh - tuần hoàn từ sản phẩm OCOP

  Nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho các sản phẩm, nhiều chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở Ninh Thuận đang tập trung phát triển sản phẩm gắn với xây dựng vùng nguyên liệu, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn để không chỉ hướng đến lợi nhuận mà còn đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và bảo vệ môi trường bền vững.

  10:16 | 26-09-2022 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc Bộ theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị quyết 96/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  05:50 | 02-08-2022 | Chính sách

 • Hậu Giang phát triển kinh tế xanh

  Để phát triển kinh tế bền vững, tỉnh Hậu Giang đã và đang tập trung triển khai các dự án công nghệ cao, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, sạch, thông minh, thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, cùng hướng tới một nền kinh tế xanh…

  00:00 | 03-07-2021 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Phương pháp biến đổi CO2 thành các hợp chất có lợi

  Các nhà khoa học Australia đã phát triển thành công phương pháp biến khí chất thải carbon dioxide (CO2) độc hại thành các sản phẩm công nghiệp hữu ích, có tiềm năng hỗ trợ các nước trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

  19:36 | 11-06-2020 | Nhìn ra thế giới

 • UNEP công bố tài liệu hỗ trợ các nước hướng đến nền kinh tế xanh toàn diện

  Ngày 12/6, cơ quan Môi trường LHQ (UNEP), Quỹ quốc tế về môi trường Zayed và Đại học Tongji phối hợp xuất bản tài liệu mang tên “Tổng quan toàn diện về các mô hình kinh tế thay thế xoay quanh tính bền vững của môi trường”. Với việc công bố này, cơ quan môi trường của LHQ hy vọng tài liệu này sẽ giúp hỗ trợ các các nước trong nỗ lực chuyển đổi, hướng đến nền kinh tế xanh toàn diện.

  06:59 | 13-06-2019 | Nhìn ra thế giới

 • Kinh tế xanh trong xây dựng nông nghiệp và nông thôn mới

  Xanh hóa sự phát triển được xác định là cách thức, phương thức để thực hiện phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Vì vậy, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu với tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ ban hành từ năm 2012, thể hiện hành động của Việt Nam coi phát triển bền vững là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong phát triển đất nước theo hướng hiện đại, hội nhập. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là xây dựng nền nông nghiệp và nông thôn mới trong định hướng kinh tế xanh đã được xác định.

  07:15 | 18-04-2019 | Xã hội

 • Phát triển kinh tế “xanh” nhìn từ Gia Lai

  Sau 3 năm thu hút đầu tư (2016 - 2018), Gia Lai đã có 136 dự án đăng ký với tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng, phần lớn là ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) vào sản xuất nông nghiệp như: công nghệ lai tạo giống cây trồng, nuôi cấy mô thực vật, tưới nước tiết kiệm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP...

  13:00 | 07-02-2019 | Xã hội

 • Định hướng mô hình phát triển kinh tế xanh tại các xã đảo

  Khái niệm kinh tế xanh đã có từ lâu, nhưng việc áp dụng nền kinh tế này tại các xã đảo Việt Nam còn rất mới mẻ. Tùy thuộc điều kiện của mỗi đảo mà tương quan và nội dung trong phát triển kinh tế xanh sẽ có những thay đổi. Vì mô hình kinh tế xanh sẽ đảm bảo được cộng đồng dân cư tại các xã đảo chống chịu được các thách thức của biến đổi khí hậu, có thể tự cung tự cấp trong điều kiện bị chia cắt với đất liền trong thời gian nhất định.

  10:57 | 28-12-2017 | Xã hội

 • Thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

  Ngày 27/9, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Quỹ Hans Seidel Foundation (HSF) tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Chỉ số kinh tế xanh trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: Sự phù hợp và khả năng áp dụng tại Việt Nam" nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để tìm những giải pháp thúc đẩy nền kinh tế xanh tại Việt Nam.

  15:49 | 27-09-2017 | Xã hội

 • Tín dụng chính sách với phát triển kinh tế xanh

  Trước diễn biến tiêu cực của tình hình biến đổi khí hậu, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bảo đảm môi trường - môi sinh, trong đó chính sách tín dụng “xanh” được xem là một giải pháp về tài chính có hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

  15:00 | 04-06-2016 | Xã hội