• Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

  Ngày 31/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  23:00 | 31-03-2023 | Chính sách

 • Kinh tế tư nhân - động lực tạo sự tăng trưởng đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh (Bài 2)

  Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 500.000 doanh nghiệp; trong đó có những doanh nghiệp quy mô lớn. Cùng với số lượng, thành phố cũng chú trọng nâng cao chất lượng doanh nghiệp nhằm nâng tỷ trọng đóng góp của khối kinh tế tư nhân lên 65% giá trị GDP. 

  09:13 | 24-02-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Kinh tế tư nhân - động lực tạo sự tăng trưởng đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh (Bài 1)

  Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, tạo động lực trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng cường các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sức mạnh tăng trưởng đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để khối kinh tế tư nhân thật sự “cất cánh”, đóng góp tương xứng với tiềm năng vẫn cần sự nỗ lực của cả chính quyền và chính các doanh nghiệp.

  09:41 | 23-02-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân

  Sáng 25/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - Mỹ Đình, Hà Nội, Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua “Chương trình Doanh nhân đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước”. Nhân dịp này, Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam khai trương tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam. 

  15:18 | 25-01-2018 | Xã hội

 • Xóa rào cản, bỏ định kiến, “chắp cánh” cho kinh tế tư nhân (Bài 5)

  “Xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng” – quan điểm chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5, khóa XII đang trở thành mệnh lệnh hành động của toàn Đảng, toàn dân trong hành trình Đổi mới.

  10:56 | 07-08-2017 | Xã hội

 • Xóa rào cản, bỏ định kiến, “chắp cánh” cho kinh tế tư nhân (Bài 4)

  “Xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng” – quan điểm chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5, khóa XII đang trở thành mệnh lệnh hành động của toàn Đảng, toàn dân trong hành trình Đổi mới.

  21:04 | 06-08-2017 | Xã hội

 • Xóa rào cản, bỏ định kiến, “chắp cánh” cho kinh tế tư nhân (Bài 3)

  “Xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng” – quan điểm chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5, khóa XII đang trở thành mệnh lệnh hành động của toàn Đảng, toàn dân trong hành trình Đổi mới.

  21:11 | 05-08-2017 | Xã hội

 • Xóa rào cản, bỏ định kiến, “chắp cánh” cho kinh tế tư nhân (Bài 2)

  “Xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng” – quan điểm chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5, khóa XII đang trở thành mệnh lệnh hành động của toàn Đảng, toàn dân trong hành trình Đổi mới.

  15:43 | 04-08-2017 | Xã hội

 • Xóa rào cản, bỏ định kiến, “chắp cánh” cho kinh tế tư nhân (Bài 1)

  “Xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng” – quan điểm chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5, khóa XII đang trở thành mệnh lệnh hành động của toàn Đảng, toàn dân trong hành trình Đổi mới.

  10:39 | 03-08-2017 | Xã hội

 • Chuyển đổi hộ kinh doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh (Bài 1)

  Cùng với mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020, Chính phủ đã ban hành hệ thống các chính sách, chương trình hỗ trợ mang tính chiến lược cho các doanh nghiệp mới. Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước đã tích cực vào cuộc với quyết tâm cao. Tuy nhiên, từ chủ trương, sự quyết tâm của hệ thống chính trị đến mục tiêu cuối cùng vẫn còn rất nhiều nút thắt cần khai thông.

  08:22 | 18-06-2017 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh