• Kế hoạch kinh doanh tích hợp giúp quản trị doanh nghiệp hiệu quả

    Tại hội thảo "Cải thiện nội lực doanh nghiệp bằng kế hoạch kinh doanh tích hợp" do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu (LBC) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, các chuyên gia cho rằng, chủ động trong việc lập kế hoạch kinh doanh tích hợp cho phép các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quản lý và thực hiện chiến lược tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, là đồng bộ về bán hàng, tiếp thị, quản lý hàng tồn kho, quản lý tài chính, hoạt động mua sắm, các khoản chi tiêu và các khoản đầu tư khác.

    10:57 | 01-11-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh