Thứ 6, 18/10/2019, 16:43 GMT+7

Điêu khắc gỗ dân gian trong kiến trúc nhà mồ của người Jrai ở Gia Lai

06:00, 25/05/2019

Người Jrai là dân tộc thiểu số đông nhất ở tỉnh Gia Lai. Đây là tộc người có quá trình phát triển lịch sử lâu dài. Ý thức cộng đồng của người Jrai hình thành khá sớm so với các dân tộc khác ở Tây Nguyên. Địa bàn cư trú của người Jrai chủ yếu nằm ở phía Tây, Nam của tỉnh, trên các dạng địa hình quan trọng, đặc biệt là những vùng đất màu mỡ thuộc cao nguyên Pleiku, thuộc các huyện Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, TP. Pleiku và lưu vực sông Ayun, Ia Pa, Ayn Pa.

Nghệ thuật tượng gỗ dân gian Jrai

08:09, 29/07/2016

Người Jrai có nền điêu khắc gỗ rất độc đáo, thể hiện rõ nét qua việc chạm khắc trên gỗ và làm tượng gỗ ở ngôi nhà chung của làng (nhà rông), nhà ở và quần thể nhà mồ.

Tượng gỗ trong tín ngưỡng dân gian

07:14, 25/06/2016

Người Jrai cũng giống như nhiều cư dân bản địa khác ở Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Họ tin rằng xung quanh con người luôn có nhiều các vị thần (yàng), các vị yàng này sẽ bên họ, che chở họ, chi phối cuộc sống của họ từ lúc sinh ra cho đến khi chết và con người khi sống có linh hồn (bơngắt), khi chết đi linh hồn biến thành ma (atâu). Với niềm tin đó, người chết sẽ được chia của cải gồm nhiều thứ như: đồ dùng cá nhân, gia súc gia cầm, ché, ghè, tượng gỗ... Người sống tin người chết sẽ mang theo những đồ đạc của cải được chia đó về làng ma.