• Cao Bằng ổn định cuộc sống đồng bào ở khu định canh, định cư

  Tỉnh Cao Bằng có 8 dự án đinh canh, định cư. Một số dự án đang hoàn thiện để đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai chuyển đến nơi ở mới. Tuy nhiên, để đồng bào yên tâm sinh sống và sản xuất ở vùng định canh định cư, chính quyền các cấp cần có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả hơn.

  13:03 | 03-06-2023 | Xã hội

 • Khởi sắc vùng biên Tà Pét

  Nằm cách trung tâm xã Lộc Thành hơn 10 km, Khu định canh định cư Lộc Thành, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) hôm nay đang đổi thay từng ngày. Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở nơi đây giờ đã ổn định chỗ ở, được cấp đất sản xuất, có nghề nghiệp ổn định...

  14:00 | 07-06-2019 | Xã hội

 • Khởi sắc vùng biên Tà Pét

  Nằm cách trung tâm xã Lộc Thành hơn 10km, sau hơn 5 năm qua hình thành, Khu định canh, định cư Lộc Thành (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã từng bước thay da đổi thịt, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây có nhiều khởi sắc nhờ ổn định chỗ ở, được cấp đất sản xuất, có sinh kế...

  09:49 | 29-04-2019 | Xã hội