• Đắk Lắk khắc phục tồn tại trong phát triển điện mặt trời mái nhà

    Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có tổng cộng 5.379 hệ thống điện mặt trời mái nhà, với công suất lắp đặt là 650,170MWp. Trong quá trình phát triển điện mặt trời mái nhà còn có nhiều tồn tại, bất cập đến nay vẫn chưa khắc phục xong. Trước tình trạng đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, Công ty Điện lực Đắk Lắk khẩn trương hướng dẫn các chủ đầu tư khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai, phòng cháy chữa cháy, kết cấu công trình...

    08:36 | 17-08-2022 | Xã hội

  • Long An khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy

    Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết, Đề án của Tỉnh ủy Long An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bước đầu đã đạt được hiệu quả. Sau sắp xếp, tinh gọn, hầu hết các cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định, tạo sự chuyển biến trong hoạt động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

    11:34 | 07-11-2018 | Nhịp sống phương Nam