• Những trường hợp không được làm kế toán

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán, trong đó quy định rõ những người không được làm kế toán, về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán.

    09:27 | 05-01-2017 | Văn bản