• Thông báo về kỳ họp thứ 2 và 3 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

    Ngày 26/4, Ủy ban Kiển tra Trung ương đã ra thông báo về nội dung kỳ họp thứ 2 và 3 của Ủy ban như sau: ngày 23/2 và trong hai ngày 21, 22/4/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII đã họp kỳ thứ 2 và thứ 3. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận và thông qua: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình công tác toàn khóa và năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét kết luận một số vụ việc theo thẩm quyền.

    22:06 | 26-04-2016 | Lưu