• Sơn La kết nối cung - cầu lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

    Bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

    10:08 | 01-05-2023 | Xã hội