• Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi Pháp đầu tư vào lĩnh vực cấp thoát nước và xử lý môi trường

    Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn doanh nghiệp Pháp thúc đẩy hợp tác và đầu tư vào lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước thải và rác thải tại thành phố. Đây là chia sẻ của ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với ông Vincent Floréani, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh và phái đoàn doanh nghiệp Pháp, tối ngày 09/11.

    08:19 | 10-11-2017 | Môi trường và vệ sinh thực phẩm