Thứ 6, 13/12/2019, 3:22 GMT+7

Bệnh viện đầu tiên trong cả nước đạt chứng nhận ISO quốc tế về chạy thận nhân tạo

18:12, 10/07/2019

Ngày 10/7, Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh đã được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đây là bệnh viện đầu tiên trong cả nước có Đơn nguyên Thận nhân tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế trong việc điều hành, quản lý các quy trình lọc máu nhân tạo.