• Thái Nguyên tập trung xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao

    Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có thêm 15 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 50 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Phú Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao...

    10:52 | 13-04-2023 | Xã hội

  • Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội

    Năm 2015, Đan Phượng trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Nội. Từ kết quả đạt được, Đan Phượng tiếp tục phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của thành phố. Đến thời điểm này, với 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Đan Phượng đang về đích huyện nông thôn mới nâng cao…

    10:58 | 27-09-2021 | Xã hội