• Khởi sắc nông thôn mới vùng cao Xứ Lạng (Bài cuối)

  Là địa phương có xuất phát điểm thấp, số xã đặc biệt khó khăn chiếm tỷ lệ cao, song với quan điểm xây dựng nông thôn mới theo hướng chuyển từ số lượng sang chất lượng, lấy người dân là chủ thể thụ hưởng cùng sự vào cuộc, đồng lòng của hệ thống chính trị và xã hội, Lạng Sơn đã thu được nhiều thành tựu ấn tượng. 

  15:24 | 29-12-2022 | Xã hội

 • Thiếu nước sản xuất nghiêm trọng tại các xã vùng núi đá huyện Chi Lăng

  Đã vài tháng nay, nhiều hộ nông dân tại các xã vùng núi đá của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sản xuất nông nghiệp nghiêm trọng. Vì thiếu nước, hàng trăm ha lúa và rau màu khác không thể gieo cấy, chăm sóc ổn định. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều hộ nông dân vốn chỉ trông chờ nguồn thu nhập từ ruộng đồng.

  11:46 | 15-07-2021 | Xã hội

 • Để quả na Chi Lăng vươn ra thế giới

  Với sự cần cù chịu khó, một nắng hai sương, đồng bào các dân tộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã phủ xanh những đồi núi đá khô cằn trên địa bàn huyện bằng một loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, đó chính là cây na dai. Loại cây trồng này đã giúp người dân nơi đây có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên chính mảnh đất quê hương Xứ Lạng.

  15:51 | 11-08-2017 | Kinh nghiệm làm ăn