• Xuân đầm ấm nơi vùng biên giới Ia Mơ

    Một mùa Xuân mới đầm ấm lại về với cán bộ, chiến sỹ biên phòng và bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới Ia Mơ xa xôi (huyện Chưprông) của tỉnh Gia Lai.

    09:53 | 12-02-2018 | Xã hội