Thứ 4, 20/11/2019, 17:19 GMT+7

Phát hiện hóa thạch thằn lằn bay đầu tiên tại Cuba

06:00, 29/03/2019

Các nhà cổ sinh vật học Cuba đã phát hiện ra những mảnh hóa thạch đầu tiên của một con thằn lăn bay (pterosaur), một loài thằn lằn có mối liên hệ với khủng long.