Thứ 6, 22/02/2019, 10:12 GMT+7

Triển lãm chuyên đề “Hiệp định Paris về Việt Nam – Cánh cửa đến hòa bình”

20:04, 31/08/2018

Ngày 31/8, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Hiệp định Paris về Việt Nam - Cánh cửa đến hòa bình”.