• Lần đầu tiên thực hiện ghép giác mạc theo phương pháp phối hợp “hai trong một”

    Ngày 02/8, bác sỹ Ngô Văn Hồng, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Bệnh viện vừa thực hiện thành công phẫu thuật phối hợp “hai trong một”, đó là vừa ghép giác mạc vừa lấy thủy tinh thể và đặt thủy tinh thể nhân tạo trong cùng một lần phẫu thuật. Đây là kỹ thuật khó, lần đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và khu vực phía Nam nói chung.

    18:47 | 02-08-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh