• Singapore sử dụng thiết bị công nghệ để đảm bảo giãn cách trong các hội nghị

    Để đảm bảo an toàn khi tham gia sự kiện đông người trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ban tổ chức hội nghị công nghệ "GEO Connect Asia 2021" tại Singapore đã sử dụng một thiết bị theo dõi quá trình di chuyển nhằm đảm bảo những người tham gia giãn cách phù hợp. Hội nghị diễn ra từ ngày 24/3 và kéo dài trong hai ngày.

    19:18 | 24-03-2021 | Nhìn ra thế giới