• Hà Nội chi thêm hơn 124 tỷ đồng/năm hỗ trợ giảm nghèo

    Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết về giảm nghèo bền vững với việc phấn đấu đến cuối năm 2019 thành phố cơ bản không còn hộ nghèo. Thành phố Hà Nội quyết định chi thêm trên 124 tỷ đồng/năm để hỗ trợ giảm nghèo. Nội dung này đã được 100% đại biểu có mặt tại buổi làm việc chiều 8/7 Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV tán thành, thông qua.

    20:45 | 08-07-2019 | Trang Hà Nội