• Dịch COVID-19: Chi trả, hỗ trợ đặc thù cho người lao động tham gia phòng, chống dịch

    Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước tham gia chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 1/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trong đợt cao điểm, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

    19:05 | 06-04-2020 | Chính sách

  • Học sinh bán trú ở Bắc Kạn được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù

    Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa thông qua Tờ trình của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chính sách hỗ trợ quản lý học sinh ở bán trú trong các trường phổ thông, được áp dụng với tất cả các trường phổ thông có học sinh ở bán trú trong trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

    06:54 | 26-04-2015 | Xã hội