• Nga thả kính viễn vọng xuống hồ Bailkal

    Các nhà khoa học Nga ngày 13/3 đã thả một trong những kính viễn vọng lớn nhất thế giới xuống hồ Baikal để quan sát vũ trụ cũng như làm sáng tỏ bản chất của vật chất tối.

    16:00 | 14-03-2021 | Nhìn ra thế giới