• Công bố bức ảnh đầu tiên về hố đen trong vũ trụ

    Các nhà khoa học thuộc nhóm Event Horizon Telescop Collaboration ngày 10/4 công bố hình ảnh đầu tiên về hố đen trong vũ trụ. Đây là một phát hiện đột phá, được cho là có thể kiểm chứng học thuyết về thuyết tương đối của Albert Einstein.

    06:07 | 11-04-2019 | Nhìn ra thế giới