• Hướng dẫn biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ, tiêu thụ sản phẩm lợn

    Để giảm áp lực về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và số lượng lợn bệnh phải tiêu hủy, góp phần giảm thiểu tổn thất về kinh tế và ô nhiễm môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi.

    10:58 | 30-05-2019 | Xã hội