• Khai quật thành công hóa thạch thằn lằn cá mang thai tại Chile

    Ngày 11/5, các nhà khoa học thông báo vừa khai quật thành công một trong những hóa thạch thằn lằn cá, còn gọi là ngư long (ichthyosaur), hoàn chỉnh nhất thế giới với phôi nguyên vẹn ở sông băng Tyndall ở vùng Patagonia của Chile.

    09:09 | 12-05-2022 | Nhìn ra thế giới