Thứ 5, 12/12/2019, 11:35 GMT+7

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017: Những phụ nữ sinh ra để cống hiến

10:22, 17/10/2017

Khát khao được làm việc, cống hiến trí tuệ, sức lực của mình với mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng là phương châm sống của các cá nhân, tập thể được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017. Các chị đã và đang tô thắm thêm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.