• Nghệ An tìm giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo

  Để đạt được mục tiêu trên, Nghệ An tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác giảm nghèo; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn để đẩy nhanh tốc độ phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với giảm nghèo, nâng cao mức sống cho nhân dân; thực hiện hiệu quả các chính sách của Trung ương và tỉnh về hỗ trợ giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận giúp đỡ các huyện, xã, hộ nghèo trên địa bàn 11 huyện miền núi trong tỉnh.

  06:26 | 19-12-2021 | Xã hội

 • Gia Lai: Giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

  Với tỷ lệ dân số gần 50% là người dân tộc thiểu số, tỉnh Gia Lai đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách dân tộc theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP (Nghị định 05), góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,18% (đầu năm 2016) còn 11,14% (cuối năm 2020), bình quân mỗi năm giảm 5,8%.

  09:20 | 24-07-2021 | Xã hội

 • Tiền Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,99%

  Tỉnh Tiền Giang phấn đấu đến cuối năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới (quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020) xuống còn 2,99% so với số hộ toàn tỉnh (tức giảm 0,41%, tương đương 1.950 hộ nghèo so với năm 2018).

  09:18 | 03-04-2019 | Xã hội

 • Tỉnh Đắk Lắk hướng đến giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5% năm 2020

  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,5 - 9%/năm.

  09:56 | 16-03-2018 | Chính sách

 • Vĩnh Long nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo

  Năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh chuyển giao kiến thức cho người nghèo, nâng cao chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo cải thiện sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm hộ nghèo bình quân 1%/năm.

  13:00 | 04-01-2018 | Chính sách

 • Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020

  Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu cụ thể góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3% đến 4%/năm.

  08:11 | 06-11-2016 | Chính sách

 • Mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020: Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1% - 1,5%/năm

  Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

  07:49 | 23-09-2016 | Văn bản