• Đề xuất nhiều biện pháp giải quyết tình trạng ngập nước ở Thành phố Hồ Chí Minh

    Nhiều giải pháp mới nhằm giải quyết vấn đề ngập nước do mưa và triều cường ở Thành phố Hồ Chí Minh được các nhà khoa học và đại diện các sở, ngành đưa ra tại hội thảo: Tác động của ngập lụt tới kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và chiến lược tích hợp để nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó. Hội thảo do Trung tâm công nghệ Môi trường – Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    20:25 | 22-06-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh