• Phát triển du lịch địa chất - một hướng đi mới

    Những năm gần đây, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản địa chất cùng với các giá trị di sản khác đã trở thành một xu hướng mới của thế giới về bảo tồn thiên nhiên. Các nhà địa chất Việt Nam cũng đã bắt đầu có các hoạt động điều tra, nghiên cứu di sản địa chất tiến tới thành lập ra các công viên địa chất để thúc đẩy phát triển du lịch địa chất trong tương lai.

    07:00 | 30-01-2022 | Du lịch

  • Thừa Thiên - Huế khai thác tiềm năng phát triển du lịch mới từ các nghiên cứu về di sản địa chất

    Kết hợp du lịch sinh thái với du lịch địa chất là một hướng phát triển kinh tế mới tại tỉnh Thừa Thiên - Huế được các nhà khoa học chỉ ra từ các nghiên cứu về di sản địa chất.

    10:41 | 01-07-2021 | Du lịch