Thứ 2, 20/01/2020, 17:25 GMT+7

Dự án hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin

11:00, 15/08/2018

Được sự tài trợ của Liên minh châu Âu, CARE quốc tế triển khai “Dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số”.