Thứ 6, 18/10/2019, 16:22 GMT+7

Di tích Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2 là di tích khảo cổ quốc gia

17:26, 18/06/2019

Ngày 18/6, tại Nhà Giao tế thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước công bố và đón nhận Bằng xếp hạng di tích khảo cổ quốc gia Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2 và di tích khảo cổ cấp tỉnh Bãi Tiên.