• Kiên Giang đầu tư dự án phát triển thủy sản bền vững

    Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn huyện Hòn Đất, tổng diện tích vùng dự án khoảng 5.500 ha, thực hiện trong 3 năm 2023 – 2026.

    10:00 | 20-07-2022 | Xã hội