• Thái Nguyên bảo đảm an sinh xã hội, giữ nhịp tăng trưởng cao

    Trong năm 2021, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Tại tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hơn 1.300 doanh nghiệp đóng mã số thuế và ngừng hoạt động. Một số loại hình dịch vụ, thương mại gián đoạn. Hoạt động du lịch gần như "đóng băng"...

    11:03 | 02-01-2022 | Xã hội