• Để việc dạy thêm, học thêm trở về đúng ý nghĩa

    Thêm 1 năm học nữa lại sắp bắt đầu nhưng câu chuyện về “dạy thêm, học thêm” vẫn chưa hết nóng. Trong nhiệm vụ triển khai năm học mới, các sở Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) đều cùng nhấn mạnh đến vấn đề cấm dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn cứ diễn ra và đang trở thành nỗi bức xúc của xã hội.

    08:48 | 31-08-2016 | Xã hội

  • Hà Nội siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm

    Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố tuân thủ 12 nguyên tắc cơ bản trong thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm.

    08:46 | 28-07-2016 | Xã hội