• Phát triển hệ thống cung ứng nông sản Việt Nam hiện đại

    Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản Việt Nam hiện đại giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến 2030”...

    16:03 | 31-05-2019 | Trang Hà Nội