• Các bước chuẩn bị vụ tôm mới

    Cần thực hiện tốt các khâu chuẩn bị khi bước vào vụ nuôi tôm mới, để đạt hiệu quả và năng suất cao.

    06:00 | 23-01-2018 | Kinh nghiệm làm ăn