• Khởi động chiến dịch “nói Không với kháng sinh" trong chăn nuôi gia súc

    54 nhà đầu tư lớn đang quản lý khối tài sản trị giá khoảng 1.000 tỷ bảng Anh (1.410 tỷ USD) đã phát động chiến dịch “nói Không với kháng sinh" nhằm hạn chế việc sử dụng chất này trong các sản phẩm thịt và gia cầm tại 10 chuỗi nhà hàng lớn nhất ở Anh và Mỹ, trong đó có McDonalds và JD Wetherspoon.

    11:22 | 13-04-2016 | Môi trường và vệ sinh thực phẩm