• Nghiên cứu về chứng đảo mắt ở người khi ngủ

    Các nghiên cứu cho thấy con người thường đảo mắt trong khi ngủ. Các nhà khoa học từng đưa ra giả thuyết rằng hành động này có thể giúp con người cảnh giác trước các cuộc tấn công của động vật ăn thịt. Nghiên cứu vừa công bố của các nhà khoa học thuộc lĩnh vực thần kinh của Trung Quốc đã củng cố tính xác thực của giả thuyết này.

    21:00 | 22-01-2022 | Đời sống