• Đồng Tháp công nhận 5 chợ đạt tiêu chuẩn “Chợ văn minh”

    Tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định công nhận 5 chợ đạt tiêu chuẩn “Chợ văn minh” gồm: Chợ Cao Lãnh (thành phố Cao Lãnh), chợ Sa Đéc (thành phố Sa Đéc), chợ Hồng Ngự (thị xã Hồng Ngự), chợ Tháp Mười (huyện Tháp Mười) và chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh). Đây là những chợ đạt 3 nhóm tiêu chí: cơ sở hạ tầng, tổ chức quản lý chợ, hộ kinh doanh có tổng số điểm từ 80 đến 100 điểm.

    19:50 | 02-03-2020 | Xã hội