• Hà Tĩnh xây dựng chỉ dẫn địa lý “Nhung hươu Hương Sơn”

  Thực hiện Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2017, Sở KH&CN Hà Tĩnh đã làm việc với UBND huyện Hương Sơn bàn về việc xây dựng chỉ dẫn địa lý “Nhung hươu Hương Sơn”.

  09:08 | 05-04-2017 | Xã hội

 • Quảng Nam: Công bố chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ

  Ngày 29/8, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức công bố chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ. Khu vực địa lý được cấp giấy chứng nhận là xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

  21:51 | 29-08-2016 | Xã hội

 • Kon Tum đón nhận chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sâm củ Ngọc Linh

  UBND tỉnh Kon Tum vừa công bố Quyết định và đón nhận giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sâm củ Ngọc Linh tại khu vực địa lý các xã Măng Ri, Ngọc Lây, huyện Tumơrông, tỉnh Kon Tum và xã Trà Linh huyện Nam Trà My (Quảng Nam).

  11:32 | 27-08-2016 | Du lịch