• Thành phố Hồ Chí Minh - điểm sáng thu hút FDI của cả nước

  Trong chặng đường 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Đến nay, tại địa bàn Thành phố có khoảng 7.500 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư có hiệu lực, với tổng vốn đầu tư khoảng 44,5 tỷ USD.

  10:01 | 19-09-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thành phố Hồ Chí Minh và chặng đường 30 năm thu hút FDI (Bài cuối)

  Suốt 30 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì vị thế cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển mới, Thành phố Hồ Chí Minh cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư cũng như có kế hoạch, định hướng thu hút đầu tư rõ ràng, minh bạch và công khai.

  15:30 | 17-09-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thành phố Hồ Chí Minh và chặng đường 30 năm thu hút FDI (Bài 4)

  Để phát huy tối đa hiệu quả của nguồn vốn FDI cũng như tranh thủ tiếp nhận được các kỹ thuật mới, kỹ năng quản trị và từng bước đưa ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực tối đa để kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp của thành phố. Từ đó, hình thành các chuỗi cung ứng nội địa, đồng thời tạo sự lan toả ra các khu vực lân cận, kết nối liên vùng.

  10:22 | 16-09-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thành phố Hồ Chí Minh và chặng đường 30 năm thu hút FDI (Bài 3)

  Để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có hiệu quả, Thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có như vị trí địa lý, chất lượng nguồn nhân lực, các chính sách ưu đãi thì các cơ chức năng, lãnh đạo thành phố luôn tích cực, chủ động, sáng tạo trong cách thu hút, tiếp cận các nhà đầu tư với phương châm xuyên suốt “thành công của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của thành phố và hiệu quả của các nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh”.

  11:03 | 15-09-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thành phố Hồ Chí Minh và chặng đường 30 năm thu hút FDI (Bài 2)

  Với truyền thống sáng tạo, đi đầu trong nhiều lĩnh vực, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong những địa phương có những cách làm “vượt rào”, đột phá trong phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thành phố mang tên Bác cũng là nơi thí điểm các mô hình mẫu, rồi rút kinh nghiệm để nhân rộng ra cả nước.

  08:38 | 14-09-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thành phố Hồ Chí Minh và chặng đường 30 năm thu hút FDI (Bài 1)

  Từ khi chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có hiệu lực từ ngày 01/1/1988 theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh luôn được xem là địa phương đi đầu trong lĩnh vực này. 

  21:29 | 13-09-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh