• Hà Nội tổ chức chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm

    Hiện nay, các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm, xa khu dân cư nhằm kiểm soát dịch bệnh và tạo nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng...

    14:25 | 22-08-2022 | Xã hội