• Hà Nội tổ chức chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm

    Hiện nay, các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm, xa khu dân cư nhằm kiểm soát dịch bệnh và tạo nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng...

    14:25 | 22-08-2022 | Xã hội

  • Hà Nội phát triển chăn nuôi theo vùng trọng điểm

    Những năm qua, Hà Nội tập trung phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm, quy mô lớn. Hà Nội hiện có tổng đàn bò thịt trên 137.000 con, bò sữa khoảng 12.500 con, đàn lợn gần 1,4 triệu con, đàn gia cầm hơn 21 triệu con.

    07:26 | 16-07-2016 | Trang Hà Nội