• Báo động tình trạng trẻ sơ sinh bị nhẹ cân trên thế giới

    Hơn 20 triệu trẻ sơ sinh - tức cứ 7 trẻ thì có 1 trẻ, ra đời năm 2015 bị nhẹ cân. Đây là kết luận được các nhà nghiên cứu quốc tế đưa ra trong báo cáo đăng trên tạp chí chuyên ngành The Lancet Global Health, số ra ngày 15/5.

    15:06 | 16-05-2019 | Xã hội