• Đổi thay vùng cam Văn Chấn

    Năng suất cao, chất lượng quả ổn định, chi phí phân bón và công chăm sóc thấp, cam V2 đang làm thay đổi đời sống những người trồng cam ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Giống cam mới V2 đang được coi là yếu tố bước ngoặt để giúp cho vùng cam Văn Chấn phát triển.

    09:10 | 09-12-2016 | Xã hội